telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Úcta k starším vo Svidníku

Vedenie mesta Svidník pripravilo pre svojich seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším kultúrny program v Dome kultúry, no nezabúda na nich počas celého roka. Pravidelne aktivity pre dôchodcov sú i v Dennom centre, kde sa pravidelne stretávajú, zhovárajú sa, pečú, varia, šijú, cvičia, či organizujú rozličné prechádzky a športové podujatia. Milé slovo, drobný darček a hudobný program bol bol tiež jednou z možností ako poďakovať seniorom za množstvo múdrych poznatkov, ktoré predávajú nám, mladším...