telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Digitalizácia kina vo Svidníku

Svidníčania sa po päťdesiatich rokoch nepretržitého vysielania dočkali zdigitalizovania kina Dukla, ktoré umožní nielen lepší a kvalitný obraz, ale tiež zvuk. Projekt bol podporený zo štrukturálynch fondov EÚ, audiovizuálneho fondu a časť financovalo mesto svidník. Diváci sa môžu tešiť na filmové novinky, no počítať musia i so zvýšením vstupného. Podľa slov primátora toho času nie je plánované dokúpenie techniky na premietanie 3D filmov, ktoré však do budúcna nevylučuje.