telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Výročie základnej školy na ulici Komenského vo Svidníku

V živote človeka nepochybne obdobie s množstvom poznatkov, síl a skúseností. V živote školy sú to tisícky absolventov, stovky obetavých učiteľov a množstvo krásnych spomienok. Jubilantka, Základná škola na ullici Komenského vo Svidníku oslávila svoju "polstoročnicu" vskutku na vysokej úrovni. Na slávnostnej akadémii vystúpili žiaci školy, ktorí predviedli úchvatný program a prítomní boli i bývalí pedagógovia a žiaci školy. Všetci sa zhodli na tom, že ich škola sa stala skutočnou parádnicou, keďže prešla celkovou rekonštrukciou ako vonkajších priestorov, tak i interiéru. Vytvára výborné podmienky pre štúdium žiakov nielen tým, že má múdrych a obetavých učiteľov, ale i vybavenosťou tried a laboratórií, v ktorých nechýbajú ani interaktívne tabule. ZŠ na ulici Komenského vo Svidníku je školou, ktorej krédom je "Dielňa pohybu, umu a krásy ducha" . Jubilujúcej škole prajeme do ďalších rokov dobrých učiteľov, šikovných žiakov a množstvo krásnych spomienok...