telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Burza informácií

Zaujala viac ako 400 ľudí, predovšetkým školákov, zamestnávateľov i nezamestnaných
v regióne...