telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Bude rusínsky jazyk na našich školách?

Diskusia k tejto problematike sa konala na Mestskom úrade vo Svidníku spolu so zástupcami škôl pôsobiacimi v meste Svidník. Jej cieľom bolo poukázanie na problematiku výučby rusínštiny ako materinského jazyka na školách, ako i na možnosti realizácie tejto výučby. Toho času prebieha  výčba rusínskeho jazyka najčastejšie vo forme krúžkov.