telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Vo Svidníku otvorili Klientske centrum

 

Klientske centrum bolo realizované v rámci reformy štátnej správy pod názvom ESO. Vďaka tejto reforme budú mať občania možnosť vybaviť si kompletnú úradnú agendu štátnej správy na jednom mieste.  Na tomto mieste tak občania nájdu nielen správu katastra, ale tiež pozemkový úrad, lesný úrad, úrad životného prostredia a úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.  Súčasťou klientskeho centra je i Centrum právnej pomoci. Integrácia spomínaných úradov a ďalšie opatrenia reformy ESO ušetria na Okresnom úrade vo Svidníku viac ako 13 000 eur ročne.