telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Podpis zmluvy o cezhraničnej spolupráci

Zmluva bola uzatvorená na obdobie piatich rokov a v rámci nej budú zmluvné strany vytvárať priaznivé podmienky cezhraničnej spolupráce v rozličných oblastiach, či už v priemysle, školstve, kultúre, cestovnom ruchu a podobne.