telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Výmena teplovodných rozvodov v meste Svidník

Hlavným cieľom rekonštrukcie je modernizácia vykurovacieho systému, jeho zhospodárnenie a zefektívnenie výroba tepla a teplej vody. Počas prác sa vymenia staré oceľové rúry za nové moderné predizolované a osadia sa i výmenníkové stanice v každom vchode, čím sa odstráni strata tepla a teplej vody na ceste z kotolne k jednotlivým vchodom, keďže výmena teplej vody bude po novom prebiehať priamo v jednotlivých vchodoch.