telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Benefičné podujatie Pokoj ľuďom dobrej vôle v Snine

Na benefičnom podujatí sa stretli všetci ľudia dobrej vôle, zo všetkých farností, bez rozdielu vierovyznania, politického zmýšľania alebo iných odlišností.
V úvode svoju šikovnosť predviedli žiaci základnej umeleckej školy. Známe vianočné piesne a koledy pripomenuli ženy so Senioranky. Nechýbala ani Tichá noc, ktorú si zaspievali všetci.