telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Čokoládové srdiečka pre vojakov na Ukrajine

Čokoládové srdiečka plné lásky už v sobotu odcestovali k zakarpatským vojakom 128-mej brigády. Hlavným organizátorom tejto akcie bol známy cukrár Valentín Štefaňo. Vojaci sa určite srdiečkam
a želaniam, ktoré pre nich pripravili deti veľmi potešili.