telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

VII. sympózium neurológov a neurochirurgov

Konferencia sa konala pod gesciou primára neurologického oddelenia NsP ŠK v Michalovciach, MUDr. J. Džugana  a na jej zrealizovaní sa podieľali Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Slovenská neurochirurgická spoločnosť, Nemocnica Št. Kukuru v Michalovciach a Neurologické oddelenie NsP ŠK v Michalovciach. Na sympóziu odzneli zaujímavé prednášky na témy ako napríklad operácia mozgových nádorov, či nové poznatky z úrazovej chirurgie. Taktiež bol prezentovaný nový typ liečby "Bemer", ktorý je dostupný už aj v Michalovciach.

Viac informácií nájdete v reportáži...