telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Novinári v Bruseli

Hlavnými témami diskusie, ktorú viedol Maroš
Šefčovič – podpredseda Európskej komisie bolo
aj to, či je schopné prežiť euro aj v budúcnosti. Potvrdil, že kríza dlhová, konkurencieschopnosti
a nezamestnanosti je tu stále a občanov štátov patriacich do Európskej únie bude ešte dlho strašiť.

Viac informácii v reportáži...