telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Memoriál Antona Titka vo futbale

Ing. Anton Titko zasvätil celý svoj život športu,
no jeho srdcu najbližším sa stal práve futbal. Preto
sa konal medzinárodný Memoriál vo futbale, ktorého sa zúčastnili 2 mužstvá mužov, 9 mužstiev chlapcov
a jedno mužstvo tvorili dievčatá. Dvojdňový futbalový turnaj sa niesol v duchu dobrej nálady, avšak myšlienky v týchto dňoch patrili len jednému človeku.

Viac informácií v reportáži...