telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Problémová kanalizácia vo Svidníku

Rodinné a bytové domy v tejto časti mesta neboli doposiaľ napojené na verejnú kanalizáciu. To spôsobovalo predovšetkým nepríjemné pretekanie žúmp, na ktoré boli títo obyvatelia odkázaní.

Viac informácií v reportáži...