telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Podujatia Dupľa Fest

Účastníkov festivalu sa počas troch dní, okrem hlavného programu, ponúkalo množstvo sprievodných podujatí plných hudby, spevu, tanca...

Nechýbali ani divadelné predstavenia v náreči
a Michalovské múzy...

Viac informácií v reportáži...