telka
youtube

PRÍKLAD / CENNÍK JEDNÉHO VYSIELANIA:

1. REKLAMNÝ SPOT                          30 s ..................... 30 x 3 = 90 €
2. STATICKÝ OZNAM                        12 s ..................... 12 x 3 = 36 €
3. TELENÁKUP                                   3 min ............................. 400 €
4. TELENÁKUPNÝ PROGRAM              15 min ........................... 1000 €
5. SPONZORSKÝ ODKAZ                   10 s .................................. 20 €

Ceny sú uvedené bez DPH 20%