telka
youtube

TELEVÍZIA ZEMPLÍN

TV Zemplín začala vysielať v máji 2005. Krátko po svojom nástupe na slovenský mediálny trh sa stala obľúbenou regionálnou televíziou. Aj napriek zmenám v konkurenčnom prostredí, vznikom iných televíznych staníc, je stále najznámejšou regionálnou televíziou na východnom Slovensku.

Televízia Zemplín je moderná regionálna televízia. V súčasnosti vysiela pre obyvateľov východného Slovenska dvojhodinový program 24 hodín denne. Svojím vysielaním oslovuje najširšie divácke cieľové skupiny a vďaka svojim produktom si stále udržuje moderný trend. Medzi najúspešnejšie programy TV Zemplín patrí hlavné spravodajstvo Zemplínske noviny, ktoré sú spracované vecne, dynamicky s prihliadnutím na dodržiavanie prvkov modernej televíznej žurnalistiky.

TV Zemplín úspešne vstupuje do domácich koprodukčných projektov, realizovaných v spolupráci so Spolkom lokálnych televízi Slovenska LOToS. Na každoročnej prehliadke tvorby získali redaktori spravodajstva TV Zemplín už celý rad ocenení.

TV Zemplín od začiatku zaujala nielen svojim kvalitným programom, ale aj grafickou stránkou. Jej cieľom je ponúknuť divákovi regionálne programy tak, aby nemal pocit, že sleduje „iba“ regionálnu televíziu.


MAPY POKRYTIA


NAŠI PARTNERI