AKTUALITY TVZEMPLIN.SK

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 15.vydanie

V Sobranciach bola za účasti dvoch biskupov slávnostne posvätená socha Sv. Michala Archanjela.

FS Stropkovčan vystúpil v Taliansku

Prezentoval tak nielen mesto, ale i Slovensko. Tance a spevy, ktoré mladí folkloristi predviedli zaujali talianske publikum.

Svetlo sveta uzrel multimediálny sprievodca KDO

Karpatsko- duklianska operácia je dôležitou dejinnou udalosťou, o ktorej boli informácie zaznamenané najmä v knižnej podobe.

Behom poukázali na spolupatričnosť a priateľstvo

Rímskokatolícky kňaz Peter Gombita a pán Ladislav, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii sa rozhodli zabehnúť takmer 1000 km z Ašu až na Duklu.

Výstava fotografií Dušana Ignáca

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku.


Zobraziť archív