AKTUALITY TVZEMPLIN.SK

Ubehlo už 70 rokov od ťažkých bojov na Dukle

Oslavy 70. výročia Karpatsko- Duklianskej operácie sa konali za účasti množstva hostí. Súčasťou osláv bolo i odovzdávanie medialí priamym účastníkom bojov, ale tiež arm. gen. L. Svobodovi in memoriam.

V Chorvátsku zasadala Svetová rada Rusínov

Jej zástupcovia rokovali o viacerých dôležitých bodoch týkajúcich sa Rusínov.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 15.vydanie

V Sobranciach bola za účasti dvoch biskupov slávnostne posvätená socha Sv. Michala Archanjela.

FS Stropkovčan vystúpil v Taliansku

Prezentoval tak nielen mesto, ale i Slovensko. Tance a spevy, ktoré mladí folkloristi predviedli zaujali talianske publikum.

Svetlo sveta uzrel multimediálny sprievodca KDO

Karpatsko- duklianska operácia je dôležitou dejinnou udalosťou, o ktorej boli informácie zaznamenané najmä v knižnej podobe.


Zobraziť archív