telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Konferencia DeD Trebišov

Rečníci diskutovali na tému Vplyv širšieho sociálneho prostredia v procese integrácie detí z detského domova. Zdôrazňovaná bola stále viac potrebná ústavná starostlivosť. Účastníci a pozvaní hostia sa bližšie oboznámili s prácou a pôsobením detského domova v Sečovciach. To, ako vníma profesionálne rodičovstvo v radoch gréckokatolíckych kňazov eparchiálny biskup Mons. Chautur sa dozviete z reportáže.