telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Odhodlaní svidníčania na ceste k najsevernejšiemu bodu Európy

Pred samotným odochodom vládla u oboch mierna nervozita a rozlúčiť sa s nimi pred dlhou cestou prišiel i primátor mesta Ján Holodňák...O ich pocitoch bezprostredne pred odchodom, ale i o pocitoch manželky jedného z cyklistov sa dozviete v iac v našej reportáži...