telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 18. vydanie

Tiež sa dozviete ako sa samospráve vďaka inštitútu osobitného príjemcu podarilo odstrániť dlhy neplatičov zo sociálne slabších rodín.