telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Zahájenie lyžiarskej sezóny 2014/2015 v Poľsku

Slávnostné zahájenie lyžiarskej sezóny 2014/2015 bolo vyvrcholením niekoľkodňových podporných podujatí v tomto regióne. Hlavným bodom infocesty bola konferencia pre pozvaných hostí a novinárov, ktorú organizovala spoločnosť Malopoľská organizácia turizmu z Krakova, ako realizátor projektu podporeného zo švajčiarskych grantov.