telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Deň otvorených dverí na ZŠ Komenského v Trebišove

V štyroch triedach boli pre škôlkarov pripravené tvorivé aktivity, do ktorých sa deti bez problémov zapájali. Navštívili aj jazykové laboratórium, učebne výtvarnej a hudobnej výchovy. Potenciálni žiaci školy si vyskúšali aj prácu s interaktívnou tabuľou.