telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Prehliadka amatérskej filmovej tvory CINEAMA 2015

Poslaním podujatia bola verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých.