telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Promo cesta a finálna konferencia na Ukrajine

V spolupráci troch štátov Maďarska, Ukrajiny
a Slovenska sa zrealizoval projekt Miesta Rákociho slávy - cezhraničná turistická cesta.
V minulom roku sa organizovali promo cesty
v Sárospataku a v Košiciach. Čo všetko účastníci počas promo cesty na Ukrajine navštívili,
sa dozviete z reportáže.