telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Infosystém

Staré značenie ulíc, inštitúcií, či pamiatok je už vo Svidníku minulosťou. V meste bolo osadených niekoľko stoviek nových tabúľ označujúcich ulice, sídla orgánov štátnej správy, školy, či budovy, ktoré majú všeobecne prospešný charakter.

Viac informácií v reportáži...