telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Cena mesta Svidník

O tom, kto získa toto významné ocenenie rozhodujú obyvatelia mesta. V tomto roku bol ocenený historik, Jozef Rodák. Jeho láskou sa stala vojenská história a od samého začiatku stál pri zrode Duklianskeho múzea.

Viac informácii v reportáži...