telka
youtube

ARCHÍV tvzemplin.sk

Zelená míľa

Viac ako 30 cyklistov zdolávalo cesty naprieč Ukrajinou. Vyrazili zo Sobraniec odkiaľ sa presunuli do Užhorodu a neskôr do Perečína. Počas cesty nakrútili viac ako 170 kilometrov. Za jediné negatívum tejto cyklotúry považovali to, že tak ako na slovenskej, tak aj na ukrajinskej strane sa nenachádzajú takmer žiadne cyklochodníky.

Viac informácií v reportáži...